REKISTERISELOSTE

 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen Rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Kumitukku Oy, Valimotie 21, 00380 Helsinki, Puh. 09 550 151, Y-tunnus: 0110393-3, marja.eronen@protukku.fi

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Kumitukku Oy:n henkilökunta.

3. REKISTERIN NIMI

Kumitukku asiakasrekisteri ja Kumitukku markkinointirekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Asiakkaalla on mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

  1. Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: sukunimi, etunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite. Mahdollinen kielto lähettää asiakkaalle suoramarkkinointia. Kumitukku Oy:n palveluun rekisteröityneen asiakkaan tunnistamistieto (käyttäjätunnus).
  2. Tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas luo verkkotunnukset verkkokauppaan tai tilaa tuotteita. Markkinointirekisteriin kerätään tietoja myös ulkopuolisista palveluista tai sovelluksista, kuten Facebook ja Instagram.

Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja. Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Sähköinen aineisto: asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

© 2020 Protukku Oy – Ilmapallokauppa